งานรื้อถอนชุดอบข้าวเปลือก

งานรื้อถอนชุดอบข้าวเปลือก


งานรื้อถอนชุดอบข้าวเปลือก ขนาด 300 ตัน/วัน มูลค่างาน 20 ล้านบาท อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ วันที่ 15 กันยายน 2556 https://www.tiptavon.com

Read More...