งานรื้อถอนโรงงานอัดกระดาษ

งานรื้อถอนโรงงานอัดกระดาษ

งานรื้อถอนโรงงานอัดกระดาษ
มูลค่างาน 25 ล้านบาท
อ.เมือง จ.ลพบุรี
วันที่ 20 กรกฎาคม 2556

https://www.tiptavon.com

Leave a Reply

Name *
Email *
Website