งานรื้อถอนโรงสีข้าวเปลือก

งานรื้อถอนโรงสีข้าวเปลือก

งานรื้อถอนโรงสีข้าวเปลือก
ขนาด 300 ตัน/วัน มูลค่างาน 80 ล้านบาท
อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ
วันที่ 1 ธันวาคม 2556

https://www.tiptavon.com

Leave a Reply

Name *
Email *
Website