งานรื้อถอนโรงสีข้าวเปลือกและโรงสีข้าวนึ่ง

งานรื้อถอนโรงสีข้าวเปลือกและโรงสีข้าวนึ่ง

งานรื้อถอนโรงสีข้าวเปลือกและโรงสีข้าวนึ่ง
ขนาด 400 ตัน/วัน
ขนาด 200 ตัน/วัน
มูลค่างาน 250 ล้านบาท อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา

https://www.tiptavon.com

Leave a Reply

Name *
Email *
Website