งานรื้อถอนโรงสีข้าวเปลือก

งานรื้อถอนโรงสีข้าวเปลือก

งานรื้อถอนโรงสีข้าวเปลือก
ขนาด 250 ตัน/วัน มูลค่างาน 50 ล้านบาท
อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา
วันที่ 30 มีนาคม 2556

https://www.tiptavon.com

Leave a Reply

Name *
Email *
Website