งานรื้อถอนชุดอบข้าวเปลือก

งานรื้อถอนชุดอบข้าวเปลือก

งานรื้อถอนชุดอบข้าวเปลือก
ขนาด 300 ตัน/วัน มูลค่างาน 20 ล้านบาท
อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์
วันที่ 15 กันยายน 2556

https://www.tiptavon.com

Leave a Reply

Name *
Email *
Website