งานรื้อถอนโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วม

งานรื้อถอนโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วม

งานรื้อถอนโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วม
ใช้เชื้อเพลิงแก๊สธรรมชาติ และน้ำมันเตา ชุดที่ 1,2 ขนาด 730 MW
ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย มูลค่างาน 6,315 ล้านบาท
อ.บางประกง จ.ฉะเชิงเทรา
วันที่ 18 ธันวาคม 2557 – 22 ธันวาคม 2558

https://www.tiptavon.com

Leave a Reply

Name *
Email *
Website