งานรื้นถอนโรงไฟฟ้าไบโอแก๊ส

งานรื้นถอนโรงไฟฟ้าไบโอแก๊ส

งานรื้นถอนโรงไฟฟ้าไบโอแก๊ส ขนาด 3 MW
ของบริษัท สงวนวงษ์อุตสาหกรรม จำกัด
อ.เมือง จ.นครราชสีมา มูลค่างาน 150 ล้านบาท
วันที่ 15 สิงหาคม 2559

https://www.tiptavon.com

Leave a Reply

Name *
Email *
Website