งานรื้อถอนโรงงานอัดกระดาษ

งานรื้อถอนโรงงานอัดกระดาษ


งานรื้อถอนโรงงานอัดกระดาษ มูลค่างาน 25 ล้านบาท อ.เมือง จ.ลพบุรี วันที่ 20 กรกฎาคม 2556 https://www.tiptavon.com

Read More...
งานรื้อถอนโรงสีข้าวเปลือก

งานรื้อถอนโรงสีข้าวเปลือก


งานรื้อถอนโรงสีข้าวเปลือก ขนาด 250 ตัน/วัน มูลค่างาน 50 ล้านบาท อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา วันที่ 30 มีนาคม 2556 https://www.tiptavon.com

Read More...
งานรื้อถอนโรงงานผลิตแป้งมันสำปะหลัง

งานรื้อถอนโรงงานผลิตแป้งมันสำปะหลัง


งานรื้อถอนโรงงานผลิตแป้งมันสำปะหลัง ขนาดกำลังการผลิต 200 ตันต่อวัน บริษัท คอร์นโปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด อ. สีคิ้ว จ. นครราชสีมา 2546 มูลค่างาน 350 ล้านบาท https://www.tiptavon.com

Read More...
งานรื้อถอนเครื่องจักร

งานรื้อถอนเครื่องจักร บริษัท สงวนวงษ์อุตสาหกรรม จำกัด


งานรื้อถอนเครื่องจักร บริษัท สงวนวงษ์อุตสาหกรรม จำกัด อ. เมือง จ. นครราชสีมา เครื่องชุด อบกากมัน พร้อมอาคารสูง 35 เมตร 2545 https://www.tiptavon.com

Read More...