ให้เช่าแมคโคร มีหัวแย๊ก หัวเจาะหิน หัวเจาะกระแทกคอนกรีต รับเหมางานแมคโคร รื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง


ให้เช่าแมคโคร มีหัวแย๊ก หัวเจาะหิน หัวเจาะกระแทกคอนกรีต รับเหมางานแมคโคร รื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง https://www.tiptavon.com

Read More...

เครื่องผลิตกระแสไฟฟ้าพลังความร้อน


เครื่องผลิตกระแสไฟฟ้าพลังความร้อน ราคา 15,000,000 บาท ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม SELL BRUSHLESS A.C GENERATOR 15,000,000 THB (excluding VAT) Rated Voltage : 3300V Rated Frequency : 50 Hz Rated Power : 3750kva , 3000kW Rotation Speed : 1500 rpm Output Type…

Read More...
งานรื้อถอนโรงสีข้าวเปลือกและโรงสีข้าวนึ่ง

งานรื้อถอนโรงสีข้าวเปลือกและโรงสีข้าวนึ่ง


งานรื้อถอนโรงสีข้าวเปลือกและโรงสีข้าวนึ่ง ขนาด 400 ตัน/วัน ขนาด 200 ตัน/วัน มูลค่างาน 250 ล้านบาท อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา https://www.tiptavon.com

Read More...
งานรื้นถอนโรงไฟฟ้าไบโอแก๊ส

งานรื้นถอนโรงไฟฟ้าไบโอแก๊ส


งานรื้นถอนโรงไฟฟ้าไบโอแก๊ส ขนาด 3 MW ของบริษัท สงวนวงษ์อุตสาหกรรม จำกัด อ.เมือง จ.นครราชสีมา มูลค่างาน 150 ล้านบาท วันที่ 15 สิงหาคม 2559 https://www.tiptavon.com

Read More...
งานรื้อถอนโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วม

งานรื้อถอนโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วม


งานรื้อถอนโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วม ใช้เชื้อเพลิงแก๊สธรรมชาติ และน้ำมันเตา ชุดที่ 1,2 ขนาด 730 MW ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย มูลค่างาน 6,315 ล้านบาท อ.บางประกง จ.ฉะเชิงเทรา วันที่ 18 ธันวาคม 2557 – 22 ธันวาคม 2558 https://www.tiptavon.com

Read More...
งานรื้อถอนโรงไฟฟ้าจากการเผาขยะ

งานรื้อถอนโรงไฟฟ้าจากการเผาขยะ


งานรื้อถอนโรงไฟฟ้าจากการเผาขยะ พร้อมขนย้ายเครื่องจักรโรงไฟฟ้า กำจัดขยะ ขนาด 1.5 MW ของบริษัท พีเจที เทคโนโลยี จำกัด นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร อ.พานทอง จ.ชลบุรี มูลค่างาน 270 ล้านบาท วันที่ 21 กรกฎาคม 2557 https://www.tiptavon.com

Read More...

งานรื้อถอนโกดังเก็บสินค้า บริษัท เจ.เอส.วัฒนา จำกัด (มหาชน)


งานรื้อถอนโกดังเก็บสินค้า บริษัท เจ.เอส.วัฒนา จำกัด (มหาชน) มูลค่า 4 ล้านบาท อ.เมือง จ.นครราชสีมา วันที่ 6 กรกฎาคม 2557 https://www.tiptavon.com

Read More...

งานรื้อถอนโรงนุ่นโคราช


งานรื้อถอนโรงนุ่นโคราช มูลค่า 7 ล้านบาท อ.เมือง จ.นครราชสีมา วันที่ 4 เมษายน 2557 https://www.tiptavon.com

Read More...
งานรื้อถอนโรงสีข้าวเปลือก

งานรื้อถอนโรงสีข้าวเปลือก


งานรื้อถอนโรงสีข้าวเปลือก ขนาด 300 ตัน/วัน มูลค่างาน 80 ล้านบาท อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ วันที่ 1 ธันวาคม 2556 https://www.tiptavon.com

Read More...
งานรื้อถอนชุดอบข้าวเปลือก

งานรื้อถอนชุดอบข้าวเปลือก


งานรื้อถอนชุดอบข้าวเปลือก ขนาด 300 ตัน/วัน มูลค่างาน 20 ล้านบาท อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ วันที่ 15 กันยายน 2556 https://www.tiptavon.com

Read More...