งานรื้อถอนโรงสีข้าวเปลือกและโรงสีข้าวนึ่ง

งานรื้อถอนโรงสีข้าวเปลือกและโรงสีข้าวนึ่ง


งานรื้อถอนโรงสีข้าวเปลือกและโรงสีข้าวนึ่ง ขนาด 400 ตัน/วัน ขนาด 200 ตัน/วัน มูลค่างาน 250 ล้านบาท อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา https://www.tiptavon.com

Read More...