งานรื้นถอนโรงไฟฟ้าไบโอแก๊ส

งานรื้นถอนโรงไฟฟ้าไบโอแก๊ส


งานรื้นถอนโรงไฟฟ้าไบโอแก๊ส ขนาด 3 MW ของบริษัท สงวนวงษ์อุตสาหกรรม จำกัด อ.เมือง จ.นครราชสีมา มูลค่างาน 150 ล้านบาท วันที่ 15 สิงหาคม 2559 https://www.tiptavon.com

Read More...