งานรื้อถอนโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วม

งานรื้อถอนโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วม


งานรื้อถอนโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วม ใช้เชื้อเพลิงแก๊สธรรมชาติ และน้ำมันเตา ชุดที่ 1,2 ขนาด 730 MW ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย มูลค่างาน 6,315 ล้านบาท อ.บางประกง จ.ฉะเชิงเทรา วันที่ 18 ธันวาคม 2557 – 22 ธันวาคม 2558 https://www.tiptavon.com

Read More...