งานรื้อถอนโรงสีข้าวเปลือก

งานรื้อถอนโรงสีข้าวเปลือก


งานรื้อถอนโรงสีข้าวเปลือก ขนาด 300 ตัน/วัน มูลค่างาน 80 ล้านบาท อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ วันที่ 1 ธันวาคม 2556 https://www.tiptavon.com

Read More...