งานรื้อถอนโรงงานอัดกระดาษ

งานรื้อถอนโรงงานอัดกระดาษ


งานรื้อถอนโรงงานอัดกระดาษ มูลค่างาน 25 ล้านบาท อ.เมือง จ.ลพบุรี วันที่ 20 กรกฎาคม 2556 https://www.tiptavon.com

Read More...