งานรื้อถอนโรงสีข้าวเปลือก

งานรื้อถอนโรงสีข้าวเปลือก


งานรื้อถอนโรงสีข้าวเปลือก ขนาด 250 ตัน/วัน มูลค่างาน 50 ล้านบาท อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา วันที่ 30 มีนาคม 2556 https://www.tiptavon.com

Read More...