งานรื้อถอนโรงงานผลิตแป้งมันสำปะหลัง

งานรื้อถอนโรงงานผลิตแป้งมันสำปะหลัง


งานรื้อถอนโรงงานผลิตแป้งมันสำปะหลัง ขนาดกำลังการผลิต 200 ตันต่อวัน บริษัท คอร์นโปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด อ. สีคิ้ว จ. นครราชสีมา 2546 มูลค่างาน 350 ล้านบาท https://www.tiptavon.com

Read More...