146/1 ม.1 ต.หนองบัวศาลา อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
Monday - Sunday : 08:00 - 17:00| 081-877-9752

ผลงานของเรา

บริษัทผลิตไฟฟ้าจำกัดมหาชน EGCOร่วมกับ กิจการร่วมการค้า อาร์เอสพี Group ร่วมเปิดงาน ซื้อและรื้อและถอนโรงงานพลังงานความร้อน

05/01/2023

งานรื้อถอนโรงสีข้าวเปลือกและโรงสีข้าวนึ่ง จ.ฉะเชิงเทรา

20/12/2022

งานรื้นถอนโรงไฟฟ้าไบโอแก๊ส อ.เมือง จ.นครราชสีมา

20/12/2022

งานรื้อถอนโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วม อ.บางประกง จ.ฉะเชิงเทรา

20/12/2022

งานรื้อถอนโรงไฟฟ้าจากการเผาขยะ อ.พานทอง จ.ชลบุรี

20/12/2022

งานรื้อถอนโกดังเก็บสินค้า บริษัท เจ.เอส.วัฒนา จำกัด (มหาชน)

20/12/2022

งานรื้อถอนโรงนุ่นโคราช อ.เมือง จ.นครราชสีมา

20/12/2022

งานรื้อถอนโรงสีข้าวเปลือก อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ

20/12/2022

งานรื้อถอนชุดอบข้าวเปลือก อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์

20/12/2022

งานรื้อถอนโรงงานอัดกระดาษ อ.เมือง จ.ลพบุรี

16/12/2022

งานรื้อถอนโรงสีข้าวเปลือก อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา

16/12/2022

งานรื้อถอนโรงงาน ผลิตแป้งมันสำปะหลัง จ.นครราชสีมา

16/12/2022

งานรื้อถอนเครื่องจักร บริษัทสงวนวงษ์อุตสาหกรรม จำกัด

05/12/2022
จำนวนผู้เข้าชม : page counter