146/1 ม.1 ต.หนองบัวศาลา อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
Monday - Sunday : 08:00 - 17:00| 081-877-9752

ยินดีต้อนรับสู่ ห้างหุ้นส่วนทิพย์ถาวร

โคราชรวมเศษ โคราชรับซื้อของเก่า ห้างหุ้นส่วนทิพย์ถาวร ก่อตั้ง พ.ศ. 2544 เมื่อวันที่ 14 กันยายน จังหวัด นครราชสีมา
โดย นายทิพย์ แสวงผล กับนายถาวร บางโม โดยก่อนหน้านั้น นายทิพย์ ได้ทำงานในตำแหน่งหัวหน้าบริการผู้ใช้ไฟฟ้า จังหวัดนครราชสีมา
นายถาวร ทำงานในตำแหน่ง วิศวกรงานเชื่อม(welding engineer)และรองผู้จัดการโรงงาน บริษัท แบบคอค ฮันซ่า จำกัด 6 ปี
โดยเป็นบริษัทร่วมทุนไทยกับเยอรมัน ผลิตเครื่องจักรและอุปกรณ์ในโรงงานผลิตกระแสไฟฟ้าพลังความร้อนต่างๆ เช่น

1. โรงไฟฟ้าแม่เมาะ จังหวัดลำปาง สร้าง External Condensate Preheater HP Heater ตามมาตรฐานASME CODE จำนวน 2 ชุด

2. โรงไฟฟ้าในประเทศฟิลิปปินส์ ขนาด 1000 MW. สร้าง External Condensate Preheater ตามมาตรฐานASME CODE จำนวน 4 ชุด

3. โรงไฟฟ้ากระบี่ ขนาด 340 MW. สร้าง Feedwater Storage Tank และ Deaerator ตามมาตรฐาน ASME CODE จำนวน 1 ชุด

4. โรงไฟฟ้าในกลุ่ม Formosa Petrochemical Corp. MAI-LIAO, YUN-LIN, TAIWAN. สร้าง Drag Chain Conveyor จำนวน 12 ชุด
(สายพานลำเลียงขี้เถ้าถ่านหิน ที่อยู่ใต้น้ำ เพื่อเอาขี้เถ้าที่เย็นแล้วออกจากใต้โรงไฟฟ้า หลังจากเผาไหม้ในห้อง Boiler แล้ว)
ความยาวประมาณ 35 เมตร กว้าง 3 เมตร สูง 3 เมตร

5. โรงไฟฟ้าไบโอแมสเจียเม้ง นครราชสีมา ขนาด 2.5 MW. ติดตั้งและซ่อมบำรุง

6. ผลิตบอยเลอร์ (หม้อกำเนิดไอน้ำพร้อมอุปกรณ์) ประมาณ 80 ลูก

7. ผลิต ECONOMISER (เครื่องประหยัดพลังงาน) ประมาณ 10 ชุด

8. ติดตั้ง ประกอบ ถังเครื่องอบไม้อัด ขนาดใหญ่เส้นผ่าศูนย์กลาง 5 เมตร ยาว 30 เมตร น้ำหนัก 120 ตัน
ของบริษัทวนชัย กรุ๊ป จำกัด(มหาชน) โรงงาน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

9. ควบคุมการก่อสร้างโรงงานและอาคาร 2 ปี ฯลฯ

10. ไปฝึกงานและทำงานที่เยอรมันนี ด้านการผลิตเครื่องจักรและอุปกรณ์ให้โรงงานผลิตกระแสไฟฟ้า
เช่น Boiler แบบ Water Tube, Fire Tube, Hotoil, Air-Cooled Heat Exchanger ฯลฯ
และการวางผังโรงงานผลิตเครื่องจักรขนาดใหญ่

ก่อนเข้าทำงานบริษัท แบบคอค ฮันซ่า จำกัด

• รับราชการในตำแหน่งอาจารย์ 1 ระดับ 3 ที่วิทยาลัยช่างกลปทุมวัน 3 ปี

• รับงานสร้างเสาส่งสัญญาณขนาดใหญ่แบบ Self Support Tower สูง 73.5 เมตร ให้บริษัทเมโทรเทาเวอร์ 1 ปี

หลังจากจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัดทิพย์ถาวรแล้ว เราประกอบกิจการก่อสร้างระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง- แรงต่ำ และหม้อแปลง
รับจดหน่วยการใช้กระแสไฟฟ้า ตัดต้นไม้ รับงานด้านมิเตอร์ของการไฟฟ้า ประกอบกิจการ รับซื้อ-ขายเครื่องจักรเก่า พร้อมรื้อถอน และขนย้าย
ค้าเหล็กเก่าและเศษวัสดุ ในนามร้านโคราชรวมเศษ จนถึงปัจจุบัน

ลูกค้าของเรา

จำนวนผู้เข้าชม : page counter